ساخت منبع تغذیه متغیر

گروه گلدن آرک آریایی

برق

منبع تغذیه متغیر تا ۱۰۰ ولت و ۰.۵ آمپر و فرکانس ۱ تا ۵۰ هرتز که ۲ تا ۲ تا تغییر کند و به۶ سیمی که به یک دیسک آهنی متصل هستند.( ۳ تا ورودی، ۳ تا خروجی) و ۳ تا هم فازند و ۳  تا هم معکوس

منبع تغذیه ای که به ۶ سیم پیچ وصل است. و سه تا هم فاز و ۳ تا معکوس ولتاژ ۱ تا ۲ ولت و جریان تا ۴ و فرکانس ۱ تا ۵۰ هرتز که ۲ تا ۲ تا تغییر میکند.

فرکانس سیم ها و سیم پیچ ها برابر باید باشد

 

برای پیشنهاد کاری اطلاعات تماس یا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید یا با روش های اعلام شده در توضیحات آگهی اقدام کنید. mohammadhashemian87@gmail.com


شما با رزومه آنلاین موجود در وبسایت Melec.ir نیز میتوانید برای این فرصت شغلی پیشنهاد ارسال کنید. روی لینک زیر کلیک کنید و رزومه خود را بسازید و رزومه خود را برای کارفرما بفرستید.