محمد حسین نریمانی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
mh.n@13830925
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

امتیاز کل:

114,495

تاریخچه‌ کسب امتیازات:

نام کاربریتاريخامتیازهاورودی
Reza Rezaخرداد 6, 1403 11:49 ق.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
Reza Rezaخرداد 6, 1403 11:38 ق.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
Reza Rezaخرداد 6, 1403 9:31 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه
امیرمهدی علیمردانیخرداد 6, 1403 7:36 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه
Ashley McCoinخرداد 6, 1403 4:35 ق.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
proertfueby proertfuebyخرداد 5, 1403 11:04 ب.ظ-5کامنت اسپم
محمد مهدی شریفی نیاخرداد 5, 1403 7:30 ب.ظ2امتیاز بازدید روزانه
ارشیا اصلاحیخرداد 5, 1403 7:01 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
ارشیا اصلاحیخرداد 5, 1403 7:01 ب.ظ2امتیاز بازدید روزانه
ارشیا اصلاحیخرداد 5, 1403 6:59 ب.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
proertfueby proertfuebyخرداد 5, 1403 4:23 ب.ظ-5کامنت اسپم
Reza Rezaخرداد 5, 1403 2:29 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
taban tbnخرداد 5, 1403 11:04 ق.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
Latanya Huttonخرداد 5, 1403 9:17 ق.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
Williams Goreckiخرداد 5, 1403 8:27 ق.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
proertfueby proertfuebyخرداد 5, 1403 4:14 ق.ظ-5کامنت اسپم
proertfueby proertfuebyخرداد 5, 1403 4:14 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه
Amirmohamad Zareiخرداد 5, 1403 1:58 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه
حامد حسینیخرداد 5, 1403 1:18 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه
Reza Rezaخرداد 5, 1403 1:02 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه
Reza Rezaخرداد 5, 1403 1:02 ق.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
Reza Rezaخرداد 5, 1403 1:01 ق.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
امیرمهدی علیمردانیخرداد 4, 1403 8:00 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
امیرمهدی علیمردانیخرداد 4, 1403 7:58 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
امیرمهدی علیمردانیخرداد 4, 1403 7:28 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
امیرمهدی علیمردانیخرداد 4, 1403 7:28 ب.ظ2امتیاز بازدید روزانه
امیرمهدی علیمردانیخرداد 4, 1403 7:27 ب.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
امیر مبینیخرداد 4, 1403 5:15 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
Belen Nadelخرداد 4, 1403 3:18 ب.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
Amirmohamad Zareiخرداد 4, 1403 2:29 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
Amirmohamad Zareiخرداد 4, 1403 2:29 ب.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
Amirmohamad Zareiخرداد 4, 1403 2:29 ب.ظ2امتیاز بازدید روزانه
Amirmohamad Zareiخرداد 4, 1403 2:28 ب.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
Amirmohamad Zareiخرداد 4, 1403 2:26 ب.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
Joycelyn Manciniخرداد 4, 1403 2:26 ب.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
emad tagaviخرداد 4, 1403 2:08 ب.ظ10امتیاز ثبت‌نام در سایت
محمد مهدی شریفی نیاخرداد 4, 1403 12:35 ب.ظ2امتیاز بازدید روزانه
متین امینیخرداد 4, 1403 11:44 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه
امیر مبینیخرداد 4, 1403 10:57 ق.ظ1امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌
امیر مبینیخرداد 4, 1403 10:56 ق.ظ2امتیاز بازدید روزانه

نحوه‌ی کسب امتیاز:

فعل امتیاز محدوده
امتیاز‌ برای مطالعه نوشته‌ 1 حداکثر 10 بار در روز
امتیازها برای انتشار نوشته 10 بدون محدودیت
امتیازها برای انتشار رزومه 50 حداکثر 1 بار در کل
امتیازها برای ارسال اگهی شغلی 5 حداکثر 2 بار در روز
امتیاز ثبت‌نام در سایت 10 -
امتیاز بازدید روزانه 2 -
امتیاز کامنت تایید شده 2 حداکثر 2 بار برای هر نوشته و حداکثر 10 بار در هر روز

اطلاعیه:

فعل حاضر سیستم امتیازات در حالت آزمایشی می‌باشد بعد از اتمام مرحله ازمایشی و در پروسه‌های آتی از امتیازات خود می‌توانید استفاده کنید.همچنین اطلاعات امتیازات برای بعد از ۱۵خراد ماه ۹۹ می‌باشد و برای قبل آن تاریخچه امتیازات ثبت نشده است.