محمد حسین کوهی قمصری

عکس کاور خود را تغییر دهید
mohammad_ghamsari
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

دانشجوی کارشناسی برق گرایش الکترونیک