محمد حسین کوهی قمصری

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
mohammad_ghamsari
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
دانشجوی کارشناسی برق گرایش الکترونیک