رویا عظیمی

عکس کاور خود را تغییر دهید
roya-azimi
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

کارشناس ارشد برق، گرایش الکترونیک دیجیتال