معین سعیدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
writer1
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
کارشناسی الکترونیک خوندم، به تکنولوژی و هوش مصنوعی علاقه دارم و دوست دارم مطالبی را که یادگرفتم را به اشتراک بگذارم.