اورلود کردن عملگرهای باینری در ++C

عملگرهای باینری دو آرگومان دریافت می‌کنند. مثال‌های زیر از عملگرهای باینری استفاده می کنند. از عملگرهای باینری مانند عملگر جمع (+)، تفریق (-) و تقسیم (/) به وفور استفاده می‌شود.

مثال‌های زیر نحوه اورلود کردن عملگر جمع (+) را نشان می‌دهد. به طریق مشابه، می‌توان عملگرهای تفریق (-) و تقسیم (/) را نیز اورلود کرد.

#include <iostream>
using namespace std;
 
class Box {
  double length;   // Length of a box
  double breadth;   // Breadth of a box
  double height;   // Height of a box
  
  public:
 
  double getVolume(void) {
   return length * breadth * height;
  }
  
  void setLength( double len ) {
   length = len;
  }
 
  void setBreadth( double bre ) {
   breadth = bre;
  }
 
  void setHeight( double hei ) {
   height = hei;
  }
  
  // Overload + operator to add two Box objects.
  Box operator+(const Box& b) {
   Box box;
   box.length = this->length + b.length;
   box.breadth = this->breadth + b.breadth;
   box.height = this->height + b.height;
   return box;
  }
};

// Main function for the program
int main() {
  Box Box1;        // Declare Box1 of type Box
  Box Box2;        // Declare Box2 of type Box
  Box Box3;        // Declare Box3 of type Box
  double volume = 0.0;   // Store the volume of a box here
 
  // box 1 specification
  Box1.setLength(6.0); 
  Box1.setBreadth(7.0); 
  Box1.setHeight(5.0);
 
  // box 2 specification
  Box2.setLength(12.0); 
  Box2.setBreadth(13.0); 
  Box2.setHeight(10.0);
 
  // volume of box 1
  volume = Box1.getVolume();
  cout << "Volume of Box1 : " << volume <<endl;
 
  // volume of box 2
  volume = Box2.getVolume();
  cout << "Volume of Box2 : " << volume <<endl;
 
  // Add two object as follows:
  Box3 = Box1 + Box2;
 
  // volume of box 3
  volume = Box3.getVolume();
  cout << "Volume of Box3 : " << volume <<endl;
 
  return 0;
}

با اجرای کد بالا، خروجی زیر حاصل می‌شود.

Volume of Box1 : 210
Volume of Box2 : 1560
Volume of Box3 : 5400

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

در جلسه بعدی آموزش ++C با ما همراه باشید.

مطلب پیشنهادی:  سازنده‌ها و تخریب‌کننده‌های کلاس در ++C

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید.

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *