برنامه نویسی آردوینو – عملگرها

آردوینو – عملگرها

عملگر یک نماد است که به وسیله آن کامپایلر عملیات ریاضی یا منطقی را پیاده سازی می کند. زبان C دارای تعداد زیادی عملگر داخلی است و شامل موارد زیر می شود :

 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای مقایسه ای
 • عملگرهای بولی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای ترکیبی

برنامه نویسی آردوینو

عملگرهای محاسباتی

نام اپراتور نماد اپراتور توضیحات مثال
عملگر تخصیص  = ذخیره سازی متغیر سمت راست در متغیر سمت چپ
جمع  + جمع کردن دو عملوند
تفریق  – تفریق دومین متغیر از اولین متغیر
ضرب  * ضرب دو عملوند
تقسیم  / تقسیم صورت بر مخرج
باقی مانده  % باقی مانده تقسیم

مثال

void loop () 
{ 
 int a=9,b=4,c; 
 c=a+b; 
 c=a-b; 
 c=a*b; 
 c=a/b; 
 c=a%b; 
}

نتیجه

 a+b=13 
a-b=5 
a*b=36 
a/b=2 
Remainder when a divided by b=1

عملگرهای مقایسه ای

نام اپراتور نماد اپراتور توضیحات مثال
برابری  == خروجی صحیح (true) در صورت مساوی بودن دو عملوند
نابرابری  =! خروجی صحیح  در صورت نامساوی بودن دو عملوند
کوچکتر از  < خروجی صحیح در صورت کوچکتر بودن عملوند سمت چپ از سمت راست
بزرگتر از  > خروجی صحیح در صورت بزرگتر بودن عملوند سمت چپ از سمت راست
کوچکتر یا مساوی  =< خروجی صحیح در صورت کوچکتر یا مساوی بودن عملوند سمت چپ از سمت راست
بزرگتر یا مساوی  => خروجی صحیح در صورت بزرگتر یا مساوی بودن عملوند سمت چپ از سمت راست
مطلب پیشنهادی:  چرا باید از آردوینو استفاده کنیم؟

مثال

void loop ()
 { int a=9,b=4
 bool c = false;
 if(a==b)
 c=true;
 else
 c=false;

if(a!=b)
 c=true;
 else
 c=false;

if(a<b)
 c=true;
 else
 c=false;
 if(a>b)
 c=true;
 else
 c=false;

if(a<=b)
 c=true;
 else
 c=false;

if(a>=b)
 c=true;
 else
 c=false;
 }

نتیجه

c=false
 c=true
 c= false
 c=true
 c= false
 c= false

عملگرهای بولی

نام اپراتور نماد اپراتور توضیحات مثال
And  && علمگر AND
Or  || علمگر یا منطقی، در صورتی خروجی صحیح (true) است که یکی از عملوندها غیر صفر باشند
not  ! عملگر نفی منطقی، در صورتی خروجی صحیح (true) است که عملوند صفر باشد (مشابه not در درس مدار منطقی)

مثال

void loop () 
{ 
 int a=9,b=4 
 bool c = false; 
 if((a>b)&& (b<a)) 
 c=true; 
 else 
 c=false; 
 
 if((a==b)|| (b<a)) 
 c=true; 
 else 
 c=false; 
 if( !(a==b)&& (b<a)) 
 c=true; 
 else 
 c=false; 
}

نتیجه

c=true 
c=true 
c= true

عملگرهای بیتی

نام اپراتور نماد اپراتور توضیحات مثال
And  & علمگر AND یک بیت را در خروجی ایجاد می کند در صورتی که هر دو بیت یک باشند (مشابه درس مدار منطقی)
Or  | علمگر OR یک بیت را در خروجی ایجاد می کند در صورتی که یکی از بیت ها یک باشد (مشابه درس مدار منطقی)
Xor  ^ علمگر Xor یک بیت را در خروجی ایجاد می کند در صورتی که یکی از بیت ها یک و دیگری صفر باشد (مشابه درس مدار منطقی)
Not  ~ علمگر not یک بیت صفر را یک و یک را صفر می کند (مشابه درس مدار منطقی)
shift left  >> علمگر سمت چپ را به تعداد عملوند سمت راست به چپ جا به جا می کند
shift right  << علمگر سمت چپ را به تعداد عملوند سمت راست به راست جا به جا می کند
مطلب پیشنهادی:  آموزش مولتی ‌تسکینگ در آردوینو - چگونه از دستور ()millis در کدهای آردوینو استفاده کنیم؟

مثال

void loop () 
{ 
 int a=10,b=20 
 int c = 0; 
 c= a & b ; 
 c= a | b ; 
 c= a ^ b ; 
 c= a ~ b ; 
 c= a << b ; 
 c= a >> b ; }

نتیجه

c=12 
c=61 
c= 49 
c=-60 
c=240 
c=15

عملگرهای ترکیبی

نام اپراتور نماد اپراتور توضیحات مثال
افزایش  ++ افزایش یک واحدی عملوند
کاهش  — کاهش یک واحدی عملوند
جمع ترکیبی =+ جمع عملوند سمت راست با عملوند سمت چپ و ریختن نتیجه در عملوند سمت چپ
تفریق ترکیبی  =- تفریق عملوند سمت راست از عملوند سمت چپ و ریختن نتیجه در عملوند سمت چپ
ضرب ترکیبی  =* ضرب عملوند سمت راست با عملوند سمت چپ و ریختن نتیجه در عملوند سمت چپ
تقسیم ترکیبی  =/ تقسیم عملوند سمت راست بر عملوند سمت چپ و ریختن نتیجه در عملوند سمت چپ
باقی مانده ترکیبی  =% محاسبه باقی مانده عملوند سمت راست بر عملوند سمت چپ و ریختن نتیجه در عملوند سمت چپ
OR ترکیبی  =| محاسبه OR عملوند سمت راست با عملوند سمت چپ و ریختن نتیجه در عملوند سمت چپ
AND ترکیبی  =& محاسبه AND عملوند سمت راست با عملوند سمت چپ و ریختن نتیجه در عملوند سمت چپ

مثال

void loop () 
{ 
 int a=10,b=20 
 int c = 0; 
 
 a++; 
 a--; 
 b+=a; 
 b-=a; 
 b*=a; 
 b/=a; 
 a%=b; 
 a|=b; 
 a&=b; 
}

نتیجه

a=11 
a=9 
b=30 
b=10 
b=200
b=2 
a=0 
a=61 
a=12

پایان این جلسه ، امیدوارم براتون مفید واقع بشه

مطلب پیشنهادی:  مدولاسیون عرض پالس یا PWM در آردوینو

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید.

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 دیدگاه

 1. ممنون میشم راهنمایی کنید که چطور a=61, a=12 شدن

 2. ببخشید اون دستور یا که قیافش مثل دو تا خط عمودی کنار همه رو چجوری میشه با کیبورد نوست؟

  • میلاد جهاندیده

   سلام، اگر منظورتان «|» هست که بهش vertical bar می‌گن و اگر دوتا در برنامه نویسی باشن بهش
   Logical OR می‌گن. خب چطوری می‌نویسن سخته باید عکس کیبرد بدی! ولی شیف را بگیر و تک تک دکمه‌های کیبرد را بزن. برا من تو لپ تاپ و کیبرد جای متفاوتی است.