مهندس موفق الکترونیک

جذب نیروی فریلنسر برای پروژه: تایمر

 • پروژه‌ای
 • ایران
 • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

مهدی ذوالفقاری

کلیات

برنامه نویسی،اتمگا۸ ، کدویژن ، سون سگمنت چهارتایی کاتد مشترک، ۸ تا ورودی، ۲ تا خروجی ( خروجی اول = رله ) همه ورودی ها به صورت لحظه ای ۱ ثانیه تحریک میشن( تحریک با مقدار صفر) .

عملکرد هر ورودی بعد از تحریک :

 • ورودی اول : وصل دائم رله
 • ورودی دوم : قطع دائم رله
 • ورودی سوم : وصل رله برای ۱ ساعت
 • ورودی چهارم : وصل رله برای ۲ ساعت
 • ورودی پنجم : وصل رله برای ۳ ساعت
 • ورودی ششم : وصل رله برای ۴ ساعت
 • ورودی هفتم : وصل رله برای ۵ ساعت
 • ورودی هشتم : وصل رله برای ۶ ساعت

توی هر قسمت سون سگمنت زمان باقی مانده تا قطع رله را به صورت تایمر معکوس نشون بده (دقیقه و ساعت)

خروجی دوم : تو هر قسمت بعد از قطع رله ، خروجی دوم برای ۱ ثانیه صفر بشه.