مهندس موفق الکترونیک

زاویه سنج دیجیتال

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

فراهانی

فلزکار

نیاز به ساخت یک زاویه سنج دیجیتالی دارم.