مهندس موفق الکترونیک

به یک نفر برای انجام پروژه کنترل دیجیتال سرعت سروو موتور با کنترل کننده pid روی میکرو کنترلر lpc1788

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

اوجی پور

به یک نفر برای انجام پروژه کنترل دیجیتال سرعت سروو موتور با کنترل کننده pid روی میکرو کنترلر lpc1788
جهت هماهنگی پیام ۰۹۱۷۲۱۹۵۱۲۱ دهید.