ساجد رسولی‌فر

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
sajed.rasoulifar
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک، علاقه‌مند به الکترونیک دیجیتال و طراحی سیستم‌های دیجیتالی و پلتفرم‌های متن باز