جذب فریلنسر برای پروژه: ثبت، اخذ و اندازه گیری ویژگیهای بارش و سیل و ارسال به سیستم و سایت و اپلیکیشن

  • پروژه‌ای
  • ایران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

شخصی

با استفاده از فرایند پردازش تصویر و اینترنت اشیاء در بالای رودخانه تغییرات ارتفاعی سیلاب، سرعت سیلاب و دبی سیلاب ، کدری سیل و همچنین ارتفاع بارش در گامهای زمانی پنج دقیقه عکسبرداری شود و در قالب نمودار به سایت و اپلیکیشن ارسال شود.