راه اندازی قسمت ADC میکروکنترلر LPC2138

راه اندازی قسمت ADC  میکروکنترلر LPC2138

همانطور که می دونید فقط تعدادی از میکروکنترلرهای ARM توی پرتیوس هستن و در اکثر دانشگاه ها برای راحتی کار از این سری از میکرو ها  برای تدریس استفاده می شود .

در این وقت از میکرو دیزاینرمی خوام براتون مثالی از راه اندازی قسمت ADC  میکروکنترلر LPC2138 را که کدش در کامپایلر کیل نوشته شده و در پروتیوس شبیه سازی شده است را بزارم .

در ادامه با ما باشید تا فایل های پروژه را دانلود کنید.

پیش نیاز های پروژه :

نرم افزار پروتیوس برای شبیه سازی

کامپایلر کیل برای کامپایل کد های C

قطعات استفاده شده :

سون سگمنت که بصورت مالتی پلکس بسته شده

پتانسیومتر برای ایجاد ولتاژ دلخواه

میکروکنترلر lpc2138

 

ADC-SHAKER

دانلود مثال راه اندازی قسمت ADC  میکروکنترلر LPC2138 

منبع و نویسنده برنامه : محمد رضا شاکر(دانشجوی دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران )

کپی برداری از نوشته فقط با لینک دادن به میکرو دیزاینر الکترونیک melec.ir مجاز می باشد .

 

این نوشته را با دوستانتان در تلگرام به اشتراک بگذارید :
حتما در ادامه این مطلب را هم بخوانید:  دانلود PCB و فایل های هدربرد LPC1343 [شماتیک+PCB+نمونه کد+آموزش ها]

درباره ی جهاندیده

با سلام درود به شما که مطالب سایت خودتان را مطالعه می کنید امیدوارم مطالب سایت برایتان مفید باشد و باعث پیشرفت روز افزون شما شود. دوران راهنمایی در کار منتاژ کیت های الکترونیکی بودم تا رفتم هنرستان ^_^ دو سال هنرستان الکترونیک خیلی چیزها یاد گرفتم ! دو سال کاردانی الکترونیک و کارشناسی ICT گرایش بهره برداری از سیستم های مخابراتی پر از تجربه بود و مدتی است در الکترونیک دنیای مشغولم . الکترونیک - تکنولوژی - ICT ، برنامه نویسی ...

۵ دیدگاه

 1. سلام.
  چطور میتونم یک ولتاژ سه فاز به ARM متصل لنم ات داخل میکرو از اندازه و فاز شان تو محاسبات استفاده کنم؟؟/
  با تشکر

 2. اگربخوایم ولتاژ روی ال سی دی نمایش بدیم باید چه کدی استفاده کنیم؟

 3. سلام من میخوام با استفاده از سنسور و pwm فن یا هیتر رو راه اندازی کنم این کد و پروتِسم هست ولی نمیدونم کجاش گیر داره که از pwm خروجی نمیگیرم
  FOSC = 12MHz
  CCLK = 60MHz
  PCLK = 15MHz
  */
  #include
  #include
  #include “config.h”
  #include “pwm.h”

  /****************LCD DIRECTIVES***************/
  #define LCD_CLEAR ۰x01
  #define CURSOR_OFF ۰x0C
  #define FIRST_ROW ۰x80
  #define SECOND_ROW ۰xC0
  #define Enable_Pulse() IOSET0|=1<<EN;Delay_ms(1);IOCLR0=1<<EN;Delay_ms(1);
  /*Pin Configuration for LCD*/
  #define RS ۲
  #define RW ۳
  #define EN ۴
  /*********************************************/
  char avrage_temp=0 ;
  char sensor_temp=0 ;
  char keypad_temp=0 ;
  char fan_pwm=0 ;
  char heater_pwm=0 ;
  char key ;
  unsigned char i;
  /*********************************************/
  unsigned char msg[] = "EMBEDDED LAB";
  unsigned char LM35_Temperature[] = "TEMP. MONITOR";
  unsigned char data_received[] = "TEMP VALUE:";
  unsigned char ones,tens,hundreds,thousands;
  unsigned long temp;

  /**************Function Prototypes************/
  void UART0_Init(void);
  void UART0_Write(unsigned char value);
  void UART0_Write_Text(unsigned char msg[]);
  unsigned char UART0_Read(void);

  void Lcd_Init(void);
  void Lcd_Cmd(unsigned char value);
  void Lcd_Write(unsigned char value);
  void Lcd_Write_Text(unsigned char msg[]);
  void Lcd_Data_Shift(unsigned char value);
  void ADC0_Init(void);
  unsigned int ADC0_Read(void);

  //////////////////////////TABE DELAY////////////////////////

  void Delay_ms(unsigned long times);

  void msDelay(int d) {
  int i,j;
  long c =0;
  d=d*2 ;
  for(i=0;i<d;i++){
  for(j=0;j<1000;j++){
  c++;
  }
  }
  }
  /////////////////////////////////////////ATBE ADC//////////////////////
  /*********************************************/
  unsigned long adc_data;

  int main()
  {

  Lcd_Init();
  UART0_Init();
  Delay_ms(10);
  UART0_Write_Text(msg);
  UART0_Write(10);
  UART0_Write(13);
  Lcd_Write_Text(msg);
  Lcd_Cmd(SECOND_ROW);
  Lcd_Write_Text(LM35_Temperature);
  UART0_Write_Text(LM35_Temperature);
  UART0_Write(10);
  UART0_Write(13);
  Delay_ms(500);
  Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
  Lcd_Write_Text(data_received);
  Lcd_Cmd(SECOND_ROW);
  pwm4_init();
  pwm4_out(127);
  pwm6_init();
  pwm6_out(120);
  ADC0_Init();

  while(1)
  {
  adc_data = ADC0_Read();
  adc_data = adc_data*3300;
  adc_data = adc_data/1023; //Value of Voltage in Milli Volts

  /*Display Text on LCD*/
  temp = adc_data;
  ones = temp % 10;
  temp = temp / 10;
  tens = temp % 10;
  temp = temp / 10;
  hundreds = temp % 10;
  temp = temp / 10;
  thousands = temp % 10;
  ////////////////////////////////////////////////////

  ///////////////////////////////////////////////
  ones |= 0x30;
  tens |= 0x30;
  hundreds |= 0x30;
  thousands |= 0x30;
  Lcd_Cmd(SECOND_ROW);
  Lcd_Write(thousands);
  Lcd_Write(hundreds);
  Lcd_Write(tens);
  Lcd_Write('.');
  Lcd_Write(ones);
  Lcd_Write(' ');
  Lcd_Write('C');
  Delay_ms(10);

  pwm4_out(i);
  Delay_ms(150);
  i=i+5;
  } ;
  }

  /****************Function Definition**********/

  /****************Delay Function***************/
  void Delay_ms(unsigned long times)
  {
  unsigned long i,j;
  for(j=0;j<times;j++)
  for(i=0;i<7500;i++);
  }
  /*********************************************/
  /*****************LCD Functions***************/
  void Lcd_Init(void)
  {
  PINSEL0 = 0x00;
  IODIR0 |= (1<<RS); //RS Pin as Output Pin
  IODIR0 |= (1<<RW); //RW Pin as Output Pin
  IODIR0 |= (1<<EN); //EN Pin as Output Pin

  IODIR0 |= 0x00ffff00; //P0.10 to P0.17 as Data Line of LCD

  Lcd_Cmd(0x38); //Send 8-bit initialization command to lcd
  Delay_ms(10);
  Lcd_Cmd(CURSOR_OFF); //Cursor OFF
  Delay_ms(10);
  Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
  Delay_ms(1);
  Lcd_Cmd(FIRST_ROW);
  }

  void Lcd_Data_Shift(unsigned char value)
  {
  /*
  This Function will shift the eight bit data stored in variable value,
  to the Port Pin P0.8 to P0.15 Successfully.
  */
  unsigned char i;

  for(i=0;i<10;i++)
  {
  if(value & 0x01)
  {
  IOSET0 |= (1<<(i+10));
  }
  else
  {
  IOCLR0 |= (1<> 1;
  }
  }

  void Lcd_Cmd(unsigned char value)
  {
  /*Configure LCD for receiving Command Data*/
  IOCLR0 |= (1<<RS);
  IOCLR0 |= (1<<RW);
  IOSET0 |= (1<<EN);
  Lcd_Data_Shift(value);
  Enable_Pulse();
  }

  void Lcd_Write(unsigned char value)
  {
  /*Configure LCD for receiving Display Data*/
  IOSET0 |= (1<<RS);
  IOCLR0 |= (1<<RW);
  IOSET0 |= (1<<EN);
  Lcd_Data_Shift(value);
  Enable_Pulse();
  }

  void Lcd_Write_Text(unsigned char msg[])
  {
  while(*msg)
  {
  Lcd_Write(*msg);
  msg++;
  }
  }

  /*********************************************/

  /***************UART-0 Functions**************/
  void UART0_Init(void)
  {
  PINSEL0 = 0x00000005; //P0.0 as TX0 and P0.1 as RX0
  U0LCR = 0x83; //Enable access to Divisor Latches
  //and Set 8 bit Character Length with 1 Stop bit and Parity Disabled
  //Access to Divisor Latches is Enabled, in order to write Baud Rate Generator Registers

  //Values to be written in Baud Rate Registers U0DLM and U0LL
  /*
  Formula is

  Baud_Rate = PCLK*MulVal / [(16*(256*U0DLM+U0DLL)*(MulVal + DivAddVal))]

  Example:-
  MulVal = 1;
  DivAddVal = 0;
  Baud_Rate = 9600;
  PCLK = 15MHz
  U0DLM = 0;

  Hence,
  U0DLL = 15000000/(9600*16) = 97.65625 = 98
  U0DLL = 98 = 0x62
  */
  U0DLM = 0x00;
  U0DLL = 0x62; //Baud Rate of 9600
  U0LCR = 0x03; //Disable Access to Divisor Latches
  }

  void UART0_Write(unsigned char value)
  {
  /*
  THRE bit can be extracted by this U0LSR & 0x20
  THRE = 0 means data is present.
  THRE = 1 means register is empty.
  In order to transmit data, we have to wait will the THRE = 1,
  then only we can transmit data.
  */

  while(!(U0LSR&0x20)); //THRE = 0 stay here
  U0THR = value;
  }

  void UART0_Write_Text(unsigned char msg[])
  {
  while(*msg)
  {
  UART0_Write(*msg);
  msg++;
  }
  }

  unsigned char UART0_Read(void)
  {
  /*
  Receiver Data Ready = U0LSR.0 bit
  RDR bit can be extracted by this U0LSR & 0x01
  RDR = 0 means no Data is Received in U0RBR
  RDR = 1 means that Data is present in U0RBR
  */
  while(!(U0LSR & 0x01)); //RDR = 0 stay here
  return (U0RBR);
  }
  /*********************************************/

  /*****************ADC Functions***************/
  void ADC0_Init(void)
  {
  /*************Initialize ADC AD0.0*************/
  AD0CR = 1<<21; //A/D is Operational
  AD0CR = 0<<21; //A/D is in Power Down Mode
  PCONP = (PCONP &0x001817BE) | (1UL<<12);
  PINSEL0 = 0x00;
  PINSEL1 = 0x00400000; //P0.27 is Configured as Analog to Digital Converter Pin AD0.0

  AD0CR = 0x00200401; //CLKDIV=4,Channel-0.0 Selected,A/D is Operational
  /*
  A/D Clock = PCLK /(CLKDIV+1);
  */
  /**********************************************/
  }

  unsigned int ADC0_Read(void)
  {
  unsigned long adc_data;

  AD0CR |= 1UL<> 6;
  adc_data = adc_data & 0x3FF; //Clearing all other Bits

  return (adc_data);
  }
  void pwm (void)
  {
  pwm4_init();
  pwm4_out(127);

  pwm6_init();
  pwm6_out(230);
  while(1)
  {

  }
  }
  /*********************************************/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − پانزده =